Tuotesuunnittelua tosielämän tarpeisiin

Ideoiden kristallisoinnista tuotekonsepteihin, detaljien suunnittelusta sarjatuotannon käynnistämiseen ja laadunvalvontaan

Palkitun tuotekehitystiimimme avulla kehität täysin uusia ja innovatiivisia tuotteita tai parannat olemassa olevia ratkaisuja. LINK Designin tuotekehitysosaamisessa yhdistyvät vahva tekninen tausta ja teollisen muotoilun laaja-alainen kokemus.

Muotoilu ja mekaniikka yhdessä: 1+1= >2

Muotoilijamme ymmärtävät materiaali- ja valmistusteknologioita ja mekaniikkasuunnittelijamme käyttäjälähtöisyyden merkityksen. Osaamisen oikea-aikaisella yhdistämisellä saadaan toimivia ratkaisuja niin lopputuotteen käyttäjän kuin valmistajankin näkökulmasta.

Käyttäjälähtöisyys suunnittelutoiminnan ytimessä

Ilman käyttötilanteiden sekä -ympäristöjen tuntemusta ei synny aidosti käyttäjälähtöisiä ratkaisuja. Käyttäjätutkimuksen asiantuntijoidemme tuella selvitämme käyttäjien todelliset tarpeet ja osalllistamme myös asiakkaamme asiakkaan suunnitteluprosessiin ja tuoteideoiden testaamiseen.

Cost reduction, Design for Manufacturing and Assembly

Kustannusrakennetta alas 30%, tuotanto tehokkaammaksi vai kokoonpano nopeammaksi? Olemme tottunneet tavoitteellisiin suunnitteluhaasteisiin, joita ratkotaan monialaisissa tiimeissä laajaa kumppaniverkostoamme hyödyntäen.

Miten voimme auttaa?

A

Esisuunnittelu

Jokaisen onnistuneen projektin taustalla on selkeä tavoitteiden, käyttäjäjatarpeiden ja teknisten reunaehtojen määrittely. Autamme asiakasta vaatimusmäärittelyn ja hankesuunnitelman teossa. Fasilitoimme työpajat ja määritämme tavoitteiden mukaiset suunnittelun ajurit ja kriteerit.

B

Konseptointi

Konseptointia tehdään joskus tulevaisuutta visioiden, joskus hankalasti kokoonpantavan tuoterakenteen yksinkertaistamiseksi. Ideoimme ja visualisoimme uudet ratkaisut päätöksenteon tueksi ja parhaan suunnan valitsemiseksi.

C

Teollinen muotoilu

Muotoilijamme vastaavat toiminnallisuuden ja ulkomuodon suunnittelusta sekä asiakkaan brändilupauksen toteutumisesta fyysisen tuotteen tasolla. Asiakkaamme hyödyntävät muotoiluosaamistamme niin erilaisten kuluttajatuotteiden kuin ammattiympäristöjen hallintalaitteiden tuotekehityshankkeissa.

D

Prototyyppien valmistaminen

Tekemisemme kulttuuri on kokeilevaa ja testailevaa. Usein suunnittelu edellyttää fyysisen proton rakentamista. Protopajaltamme löytyvät työkalut sitkeimpienkin suunnitteluongelmien työstämiseen – väännämme ratkaisun tarvittaessa rautalangasta. Hyödynnämme sekä digitaalisia että fyysisiä prototyyppejä suunnittelussa ja asioiden toimivuuden todentamisessa. Pajallamme vanerista valmistunut ohjaamoproto kääntyy virtuaalilasit päässä tulevaisuuden työkoneeksi!

E

Mekaniikkasuunnittelu

Mekaniikkatiimimme asiantuntijat hallitsevat niin raskaat teräsrakenteet kuin pienelektroniikan ruiskuvaluosatkin. Materiaali- ja valmistusteknologinen osaaminen yhdistettynä fiksuun tuotearkkitehtuuriin tuottaa kustannustehokkaita, sarjavalmistuksen vaatimukset huomioivia ratkaisuja.

F

Tuotannon ohjaus

Jos alihankinnan ja valmistuksen verkosto puuttuu, autamme sen muodostamisessa. Kontaktoimme toimittajat, kilpailutamme tarvittaessa ja koordinoimme tuotannon käynnistystoimet. Laadunvalvonnalla huolehdimme asetettujen tavoitteiden täyttymisestä.

X