20.3.2020

Hyvä asiakkaamme ja kumppanimme

Koronavirus vaikuttaa nyt kaikkialla ja hankaloittaa monia jokapäiväisiä toimiamme. Osalla niistä voi olla vaikutusta myös meidän väliseen yhteistyöhön.

Tämän vuoksi seuraavaa:

  • Koronaviruksen johdosta LINK on siirtynyt lähes kokonaan etätyöskentelymoodiin.
  • Projekti- ja asiakastapaamiset pidetään jatkossa etäpalavereina MS Teamsin välityksellä, ainakin seuraavan kuukauden ajan.
  • Kehitysprojektit jatkuvat osaltamme tauotta ja koko suunnittelukapasiteettimme on käytössänne normaaliin tapaan
  • Meidät tavoittaa puhelimella ja s-postilla, kasvotusten tapaamista pyrimme nyt välttämään

Voitte siis jatkossakin olla suoraan yhteydessä tuttuun asiantuntijaamme tai myyjäämme. Haluamme osaltamme vaikuttaa siihen, että arki sujuisi jokseenkin normaalisti ja taloudellinen toimeliaisuus pysyisi yllä.

Vallitsevasta tilanteesta huolimatta kaikki Yhtiömme palvelut ovat saatavilla ja ne hoidetaan tutulla LINKin laadulla ja palveluasenteella.

Yhteistyöterveisin,

Jaakko Anttila