Tehdään yhdessä

Kirjoittanut: Pekka Kilpi

 

Verkottunut projektitoiminta on muodostunut tuotekehityksen arkiseksi toimintatavaksi. Nykyaikaisia palveluita mahdollistavien tietoverkkojen, kommunikaatio- ja pilvipalveluteknologioiden yleistymisen myötä fyysisten tuotteiden rinnalle on noussut tuotteiden palvelu- ja ohjelmistodimensiot – joko tuotepalettia laajentavina immateriaalisina tuotteina tai fyysisten tuotteiden menekkiä parantavina tukitoimintoina.

 

Tuotteiden kompleksisuuden ja monimuotoisuuden lisääntyminen asettaa yritysten menestymiselle hurjia vaatimuksia. Menestyäkseen yritysten pitää hallita useita eri osa-alueita moitteettomasti vahvasta asiakasymmärryksestä ja palveluiden suunnittelusta lähtien, jotta tuotteet vastaisivat asiakkaiden todellisia tarpeita. Asiaa ei helpota kansainvälinen kilpailu, jolloin voittavan tuotteen tekeminen vaatii maailmanluokan osaamista, aina asiakkaan tarpeiden perusteellista tunnistamista ne ratkaisevien toteutusten tuottamiseen.

 

Yritysten näkökulmasta verkottuneet toimintatavat mahdollistavat soveliaimpien kumppanien ja osaamisalueiden integroinnin projekteihin oikea-aikaisesti ja joustavasti, ilman jatkuvaa sitoutumista ja oman organisaation kasvua. Ketteryys reagoida uusiin mahdollisuuksiin ja havaittuihin puutteisiin paranee, kun kriittistä osaamista ja lisäkapasiteettia voidaan integroida nopeallakin aikataululla.

 

Tekemisen ei tarvitse perustua fyysiseen läsnäoloon eikä paikkaan, nykyisillä kommunikaatioyhteyksillä työn sijainnin ja tiedon talletuksen ei tarvitse tapahtua yhden katon alla taikka suljetun tietoverkon sisällä, eikä toimitilakapasiteetissakaan tarvitse ottaa huomioon resurssivaihteluita. Proaktiivinen kommunikaatio ja toimivat kommunikaatiotavat muodostavat kuitenkin kriittisen onnistumisen edellytyksen, jotta oikea tieto löytää tiensä oikeaan paikkaan oikea-aikaisesti. Teknologia on tullut tässäkin avuksi netissä pyörivien kokouspalveluiden, visuaalisuutta mahdollistavien virtuaaliseinien sekä pilvessä toimivien talletusratkaisujen muodossa, vaikkakin pohjimmiltaan kyse on yksilöiden proaktiivisuudesta levittää tietoa verkottuneessa organisaatiossa yli yritys- ja konttorirajojen.

 

Verkottuneet toimintatavat muodostavat toki omat haasteensa, erityisesti projekti- ja toimintakulttuurien yhteensovittamisen muodossa. Yritysten ja tekijöiden tulee joustaa toimintatavoissa ja luottaa muiden osaamiseen. Toisaalta, työskentely verkottuneessa organisaatiossa on myös loistava oppimismahdollisuus. Tekijät pääsevät näkemään toisenlaisia näkemyksiä ja tapoja, ja esimerkeistä voi parantaa olemassaolevaa ja omaksua uutta – joissain tapauksissa pääsee toki vahvistamaan omia aiempia näkemyksiään.

 

Integroituna suunnittelutoimistona yhdessä tekeminen on LINK Design and Developmentin ytimessä. Meillä verkostot kulkevat loppukäyttäjästä valmistukseen. Tutkimme asiakkaiden, loppukäyttäjien ja käyttötilanteen tarpeita, saadaksemme ymmärrystä arvoatuottavista ratkaisuista joihin tuotekehittäjämme kohdistavat ponnistelunsa. Varmistamme valmistavien osapuolien kanssa tuotteen optimaalisen tuotannollisuuden ja tarvittaessa kytkemme kehitysrinkiin toimijoita kumppanuusverkostoistamme. Luonnollisesti käymme jatkuvaa dialogia asiakkaan kanssa, jotta heidän liiketoimintatavoitteensa ja tuotteille asetetut odotukset täyttyvät. Tervetuloa verkostoitumaan Alihankintamessuille!

 

Sorry, comments are closed for this post.

LINK Design and Development Oy

+358 40 8399313

info(at)linkdesign.fi

© 2017 LINK DESIGN AND DEVELOPMENT OY.

ALL RIGHTS RESERVED