Palvelusuunnittelu teollisuuden palvelullistumisen tukena

Kirjoittanut: Helena Ylhäisi

 

Mika Parikka kertoi edellisessä blogikirjoituksessaan siitä, miten digitalisaatio palvelullistaa teollisuuden yritysten tarjoamaa. Etämonitoroitavista ja -ohjattavista ratkaisuista on siirrytty aina arvokeskeisempiin kokonaisuuksiin,  jolloin yksittäisen tarpeen täyttämisen sijaan asiakkaan tarpeisiin pyritään vastaamaan laajemmassa mittakaavassa.

 

Viime keväänä syvennyin tutkimaan teollisuuden digitalisoitumista ja palvelullistumista maisterin opinnäytetyöni puitteissa. Työssäni haastattelin teollisuusyritysten avainhenkilöitä aiheeseen liittyen. Haastateltavat kertoivat, että digitalisaatio ja palvelullistuminen vaativat yrityksiltä suurta kulttuurinmuutosta. Etenkin seuraavat kysymykset nousivat haastatteluissa toistuvasti esille:

  • Minkälaisen palvelun asiakas ottaa päivittäiseen käyttöönsä, mistä asiakas on valmis maksamaan?
  • Miten saada koko yrityksen tuki hankkeelle?
  • Minkälaisia kumppaneita toteutus vaatii?

Kysymyksiä voidaan lähteä ratkomaan palvelusuunnittelun menetelmien avulla. Olen nostanut esiin muutamia palvelusuunnittelun periaatteita, joista saa tukea yritysten palvelullistamiseen:

  • Palvelusuunnittelussa edetään käyttäjälähtöisesti. Käyttäjälähtöisten menetelmien avulla varmistetaan, että tuote tai palvelu vastaa käyttäjien todellisiin tarpeisiin.
  • Käyttäjälähtöisyys ulottuu koko sidosryhmän huomioimiseen, jolloin myös yrityksen henkilökuntaa ja johtoa osallistetaan ja sitoutetaan tuotteen tai palvelun kehittämiseen.
  • Palvelusuunnittelun prosessi etenee tyypillisesti monialaisesti ja iteratiivisesti. Palvelusuunnittelu toimii liimana ja yhteisenä kehityskielenä eri alojen asiantuntijoiden välillä.

Kerron aiheesta lisää Tampereen Alihankintamessuilla keskiviikkona 27.9.2017 klo 10.00-10.30 B-hallin seminaaritilassa. Tervetuloa kuuntelemaan!

Palvelusuunnittelu teollisuuden palvelullistumisen tukena

Sorry, comments are closed for this post.

LINK Design and Development Oy

+358 40 8399313

info(at)linkdesign.fi

© 2017 LINK DESIGN AND DEVELOPMENT OY.

ALL RIGHTS RESERVED