Digitalisaatio ja I-palkki

Kirjoittanut: Mika Parikka

 

 

Kävin hiljattain keskustelun, jossa kaveri totesi, että ”digitalisaatio ei kosketa meidän bisnestä, kun me tehdään vaan näitä XXX”. Jäin haavi auki miettimään asiaa, sillä kilpailun kovetessa jo saadusta asiakkaasta on pidettävä tiukemmin kiinni ja ajateltava asiakkaan elinkaarta. Tämä ajaa yrityksiä asiakaskeskeisemmäksi eli ottamaan asiakkuusinvestoinnista kaiken irti. Useimmiten tämä johtaa tuote- ja palveluvalikoiman laajentamiseen. Ydintuotteen lisäksi valikoimaan pitää ottaa (usein muiden valmistamia) täydentäviä tuotteita ja tehdä kokonaisuudesta asiakkaalle mahdollisimman helposti ostettava ja houkutteleva.

 

Kun miettii aloittamista, kannattaa muistaa, että digitalisaatio on pohjimmiltaan asiakkaan elämän tekemistä helpommaksi sähköisin keinoin. Useimmilla toimialoilla se tarkoittaa fyysisen tuotteen ympärille rakennettavaa palvelukokonaisuutta, jossa asiakkaan/käyttäjän kokonaistarve tyydytetään hyödyntämällä asiakkaan jo käyttämiä sähköisiä välineitä.

 

Otetaan esimerkiksi I-palkki. Tavoitteena on siis päästä eroon puhtaasta hintakilpailusta eli tuottaa kilpailijoista poikkeavaa arvoa asiakkaalle (eli differoitua). Tällöin kannattaa aloittaa asiakkaan tai sidosryhmän kysymyksistä:

  • Mitkä ovat palkin suunnittelun mitoituskäytännöt, laadunvarmistusmenettelyt tai viranomaishyväksynnät?
  • Miten toimitettu palkki on tuotettu tai mitä materiaaleja siihen on käytetty?
  • Joutuuko palkki suunniteltua kuormitusta kovemmalle rasitukselle?

 

Kaikki nämä ovat tyypillisiä asiakasohjautuvan tuotannon tietotarpeita, joissa asiakasrajapinnan toimintaa ja myyntiponnisteluja voidaan helpottaa melko kevyin keinoin. Itse tuotteeseen voidaan sijoittaa venymäliuska ja mahdollisesti kiihtyvyysanturi varoittamaan epätavallisista arvoista ja kutsua asiantuntijat tekemään tarkemmat mittaukset. Ja jos kohteen arvo on korkea, saattaa jopa vakuutusyhtiö olla kiinnostunut tuollaisen kustantamisesta.

 

Jos I-palkin ympäriltä löytyy useita arvontuotantomahdollisuuksia, löytyy sinunkin toimialaltasi niitä varmasti. Kutsu meidät kylään tai tule juttelemaan messuosastollemme. Me kun teemme mekaniikkasuunnittelun lisäksi myös muotoilua, palvelusuunnittelua sekä digitalisaatiota – ja puhumme teollisuutta.

 

 

 

 

Sorry, comments are closed for this post.

LINK Design and Development Oy

+358 40 8399313

info(at)linkdesign.fi

© 2017 LINK DESIGN AND DEVELOPMENT OY.

ALL RIGHTS RESERVED