Asiakasymmärrys kuuluu kaikille

Kirjoittanut: Piritta Winqvist

 

Teollisen internetin ratkaisujen mahdollistamat verkottuneet ja älykkäät toimintaympäristöt luovat kiehtovia uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen ja käyttäjän laajempien tarpeiden täyttämiseen kohdennetusti. IoT-ratkaisujen myötä voidaan kaikkien sidosryhmien toimintaa helpottaa, mutta pelkkä teknologia ei riitä. Käyttäjien toiminnan, motiivien ja tavoitteiden sekä eri sidosryhmien tarpeiden ymmärrys korostuvat edelleen verkottuneessa toimintaympäristössä. Palveluliiketoiminnan kehittämisen tueksi tarvitaan asiantuntevaa osaamista sekä käyttäjätutkimuksessa että moninaistuvien käyttäjärajapintojen käytettävyys- ja vuorovaikutussuunnittelussa.

 

Olen työssäni usein törmännyt väitteeseen, kuinka digitalisaatio on ”hyvä koneille, muttei ihmisille”. Puhuttaessa käyttäjäkokemuksesta verkottuneessa ympäristössä, päästään takaisin käytettävyyden perusperiaatteisiin ja ymmärrykseen ihmisen kognitiivisista kyvyistä ja rajoitteista. Rikkinäisen puhelimen aiheuttamat inhimilliset väärinkäsitykset alkavat tuntua lasten leikiltä ajatellessa verkottuneiden tuotteiden ja palvelujen laajentuneita käyttäjärajapintoja. Fyysiset ja digitaaliset rajapinnat muodostavat kokonaisuudessaan monimutkaisen verkoston, jossa käyttäjä joutuu luovimaan. Usein samaa informaatiota välitetään monista eri lähteistä, joita ei ole suunniteltu kokonaisuutena tukemaan toisiaan. Rajapinnoista täytyy poimia oikeat asiat, oikeaan aikaan ja oikeille ihmisille. Suunnittelussa tuleekin huomioida datan suodattaminen siten, ettei liiallinen tietomäärä uuvuta käyttäjää ja vaikuta negatiivisesti päätöksentekokykyyn. Onnistuneen käyttökokemuksen saavuttamiseksi viestin on oltava kanavasta riippumatta yhtenäinen ja ymmärrettävä kaikille verkostossa toimiville käyttäjille.

 

Tänä päivänä yrityksen kyky ymmärtää käyttäjien tarpeita ja hyödyntää tämä ymmärrys liiketoimintansa kehittämisessä on vahvasti sidoksissa yrityksen menestymiseen. Tule keskustelemaan, kuinka asiakasymmärrystä kerätään ja valjastetaan palvelukehityksen tai -strategian tueksi. Tai siitä, kuinka ymmärrettäviä vuorovaikutteisia fyysisiä ja digitaalisia rajapintoja kehitetään eri toimintaympäristöt ja käyttäjäryhmät huomioiden.

 

Sorry, comments are closed for this post.

LINK Design and Development Oy

+358 40 8399313

info(at)linkdesign.fi

© 2017 LINK DESIGN AND DEVELOPMENT OY.

ALL RIGHTS RESERVED